SKJELSAND 2023

Jan Mo AS tilbyr levering av skjelsand i Kvam og Jondal.
Våren nærmar seg med raske steg, og tradisjonen tru vert det levering av skjelsand og i år og.

Jan Mo AS handterer også levering av skjelsand for Jondalsområdet, for bestilling/spørsmål ta kontakt med Jan Mo AS på telefon eller epost.

Ta kontakt med oss om du ynskjer å tinga, eller har spørsmål!

Me kan også levera andre stadar, ta kontakt for eit tilbod på levering av skjelsand inkl. transport!

Tlf: 56 55 59 22

E-post: firmapost alfakrøll janmo punktum no

Kontaktskjema: Kontakt – Jan Mo AS

Levering vert kring påske.

KALK 2023

Jan Mo AS tilbyr i samarbeid med Franzefoss Minerals og Felleskjøpet sal av kvalitetskalk ferdig spreidd.

Du kan ta kontakt med oss på telefon 56 55 59 22, eller direkte med vår spreiar. 

Kvifor bør det kalkast?
Me må kalka for å motverka forsuring:
• Utvasking av kalsium ved nedbør
• Nedbryting av organiske materialer
• Bruk av fullgjødsel
• Sur nedbør
Dette vil utgjøre eit kalkbehov på 40 – 60 kg pr. da pr. år. Behovet for kalk ser du best ved å analysere jordas pH. Ideell pH er 6.0 – 6.5 på mineraljord (pH kan være noko lågare på myrjord).

Har du spørsmål kring kalkbehov og jordprøvar kan du også ta direkte kontakt med Franzefoss Minerals sitt kontor ved Asbjørn Ramsli – 941 42 877 (marknadsansvarleg landbruk Sør-Vestlandet).