SKJELSAND

Jan Mo AS tilbyr levering av skjelsand i Kvam og Jondal.
Våren nærmar seg med raske steg, og tradisjonen tru vert det levering av skjelsand og i år og.

Jan Mo AS handterer også levering av skjelsand for Jondalsområdet, for bestilling/spørsmål ta kontakt med Jan Mo AS på telefon eller epost.

Ta kontakt med oss om du ynskjer å tinga, eller har spørsmål!

Me kan også levera andre stadar, ta kontakt for eit tilbod på levering av skjelsand inkl. transport!

Tlf: 56 55 59 22

E-post: firmapost alfakrøll janmo punktum no

Levering vert kring påske.

 

KALK

Jan Mo AS tilbyr i samarbeid med Franzefoss Minerals og Felleskjøpet sal av kvalitetskalk ferdig spreidd.

Du kan ta kontakt med oss på telefon 56 55 59 22, eller direkte med våre spreiar:
Torkel Hovland (tlf 934 34 809)

Kvifor må det kalkast?
Me må kalka for å motverka forsuring:
• Utvasking av kalsium ved nedbør
• Nedbryting av organiske materialer
• Bruk av fullgjødsel
• Sur nedbør
Dette vil utgjøre eit kalkbehov på 40 – 60 kg pr. da pr. år. Behovet for kalk ser du best ved å analysere jordas pH. Ideell pH er 6.0 – 6.5 på mineraljord (pH kan være noko lågare på myrjord).

Har du spørsmål kring kalkbehov og jordprøvar kan du også ta direkte kontakt med Franzefoss Minerals sitt kontor ved Asbjørn Ramsli – 941 42 877 (marknadsansvarleg landbruk Sør-Vestlandet).