Containerutleige og avfallshandtering

10 m³ container – levert med kranbil.

Krokcontainer – vert sett rett bak bilen.

Jan Mo AS leverer containarar i heile Hardangerområdet inkludert Øystese, Norheimsund, Ålvik, Tørvikbygd, Kvamskogen,  Jondal, Strandebarm.
Alt vårt avfall vert levert til godkjende mottak.


Anten du treng container for lang eller kort tid kan me hjelpa deg. Ta kontakt så finn me ei løysing!

Me kan tøma til oppsette dagar, eller de tek kontakt når det nærmar seg tøming av containeren.

Har du byggje eller riveprosjekt har me god kapasitet på containere og kan stille med ynskeleg antal.

Har de farleg avfall kan me vera hjelpsame med deklarering og kontakt med aktuelle mottak. Sjå og www.avfallsdeklarering.no for meir informasjon.

Containerstorleikar:

10 m³ container open
Cirkamål L x B x H = 3,5 x 2 x 1,5

10 m³ container lukka
Cirkamål L x B x H = 3,5 x 2 x 2

22 m³ container open
Cirkamål L x B x H = 6 x 2,5 x 1,6
Dørar / opning bak

35 m³ container open
Cirkamål L x B x H = 6 x 2,5 x 2,8
Dørar / opning bak

35 m³ container lukka
Cirkamål L x B x H = 6 x 2,5 x 2,8
Dørar / opning bak
Ståltak.

41 m³ container open
Cirkamål L x B x H = 7 x 2,5 x 2,8
Dørar / opning bak

Dette er generelle mål, kan vera avvik etter type / produsent container. Har og andre typar container (store med lok, sideopning osv.). Ta kontakt om du treng andre typar container.