Vrakbilar

Me tilbyr transport av vrakbilar til mottak. Anten levering på vårt anlegg eller me hentar med kranbil.

Lossing og lager

Lossing og mellomlager av utstyr med truck, hjullastar eller kranbil.