Jan Mo AS er støttespelar til fleire lokale lag/foreiningar  og lokale talent.
Me er tilhengjar av lokalt aktivitetsarbeid og støttar difor mellom anna:

 

Sjusete skisenter                                                             www.sjusete.com

Hardanger skyttarlag                                                     https://www.dfs.no/hardanger

Øystese fotballklubb                                                      www.oystesefotball.no

Jondal idrettslag                                                              http://www.jondalidrettslag.com

Hanna Børve – skiskyttartalent frå Øystese         https://skiskyting.no/kontaktperson/hanna-borve/

Ålvik idrettslag                                 https://www.kvam.no/Organisasjon/OrganisasjonVis.aspx?OrganisasjonId=28&MId1=576

Bygdalarm                                                                         www.bygdalarm.no

Siderfestivalen Øystese                                               www.siderfestival.no

Ei rekkje andre lag og organisasjonar med basarvinstar og mindre pengestønad.

 

Hugs:    handlar du lokalt går det kroner tilbake til lokalt aktivitetstilbod!