Kranbilar

Me har for tida 10 kranbilar i ulike storleikar i storleiken frå 92 tm til 10 tm.
Eit stort spekter av ulike typar bilar og kranar samt sjåførar med lang erfaring gjer at me kan utføra ditt kranoppdrag på ein trygg og effektiv måte.

For at me skal kunne sende rett bil på rett oppdrag er det greit å vite omtrent kor langt kranen må rekka, samt tyngd på det som skal løftast. Hugs at ein kranbil treng plass for oppstilling av støttebein og treng plass til manøvrering.

Hybridkran
Vår største og nyaste kranbil kan tilby elektrisk køyring av kranen.
Kranaggregatet treng tilkobling til straum med 400 V / 63 A.
Gunstig ved lengre jobbar der ein unngår utslepp og støy!

Ekstrautstyr til kranar
For å kunne utføra fleire ulike kranoppdrag har me eit stort utval i ekstrautstyr til kranbilane. Sjå meir i bildene under.

  • Vakumanlegg vindusmontering – opp til 800 kg

  • Ulike grabbar til singel, grus, stein, jord.

  • Tømmerklo

  • Kantsteinklype

  • Lafteklype for bruk ved montering av laftebygg

  • Rundballeklype – gjer at me kan flytta rundballar med skånsom handtering

  • Båt- og brakkeåk

  • Sag for trefelling montert på kran

  • Mannskapskorg