Ynskjer du å bestilla våre tenester? Ta gjerne kontakt.

Ta gjerne kontakt med oss, anten pr. telefon / epost eller kontaktskjemaet under.

For at me skal kunne setja opp rett type utstyr til oppdraget, er det ynskjeleg med mest mogleg informasjon om oppdraget.
Til dømes kan dette vera:
– Rekkevidd på kran. Hugs at kranbilen krev plass til støttelabbar.
– Mål på kolli som skal fraktast (LxBxH)
– Adresse for levering og henting.
– Ved levering av massar: mengd, skal massane tippast eller leverast med kranbil og grabb?
– Ved bestilling container: Adresse, type container, kva avfall du skal kasta?