Landbruk

Jan Mo AS tilbyr fleire tenester inn mot landbruksdrift. Me kan mellom anna tilby:

Agri dol. Kalk til jordforbetring. I samarbeid med Franzefoss – me kan tilby spreiing med kalkvogn. Sjå og meir på nettsidene deira.

Skjelsand til jordforbetring.

Formidling og transport av fór. Siloballar, halm, ensilasje.

Halm og flis til underlag.

Levering av massar, transport og kranarbeid.