Maskinpark

Oversikt

Hjullastar 20 tonn

Hjullastar 18 tonn

Gravemaskin 30 tonn

Hjulmaskin 16 tonn

Gravemaskin 4,2 tonn

Gravemaskin 1 tonn

Mitsubishi truck 3 t

Toyota truck 4,5 t

Sakselift 12 m arb.høgd

Beltetrillebår sjølvlastande

Sjå utleige-seksjonen for meir informasjon om maskiner til utleige.