Me kan tilby trefelling med lastebilkran!

Effektivt, trygg og sikker handtering med kranbil som har lang rekkevidde.

Spesielt godt eigna i områder nær bygningar, linjer og andre objekt.

Ta kontakt med oss for tilbod og informasjon.

Me har og laga ein demovideo som viser litt av moglegheitene: